Älta kyrkas familjeläger 2023

7-10 juli åker Älta kyrka till Gransnäs stiftsgård, vill du hänga med? Sista anmälningsdag är 20 maj.

Detta är ett läger både för barn och vuxna, där gemenskapen vi delar står i centrum. Vi kommer äta god mat, bada, leka och umgås tillsammans. 
Det kommer också finnas tid för samtal, stillhet och reflektion.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta Maria Isefält på
maria.isefalt@svenskakyrkan.se

Sista anmälningdag är 20 maj 2023