5 x Luther

I höst firar vi att det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina berömda teser. Lär känna Martin Luther i fem föreläsningar i Nacka kyrka.

Kvällsmässa 18.00 och fruktmingel från 18.40

Onsdag 20 september 19.00 Nacka kyrka
Medeltidsmannen Martin Luther och hur han använts genom historien

Tomas Fransson, teologie doktor, präst och författare.

Onsdag 11 oktober 19.00 Nacka kyrka
Luther och hans psalmer 
Per Rönnblom, organist i församlingen, med körsångare.

Onsdag 18 oktober 19.00 Nacka kyrka
Martin Luther, Katarina von Bora och kärleken
Elisabeth Christiansson, teologie doktor och verksam på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Onsdag 1 november 19.00 Nacka kyrka
Att duga och att inte duga – om rättfärdiggörelse i Luthersk teologi

Thomas Ekstrand, docent i systematisk teologi.

Onsdag 15 november 19.00 Nacka kyrka
Luther för oss i församlingen idag?
Carl Dahlbäck kyrkoherde och Ylva Jansson, präst.