Närbild på två vigselringar som tillsammans med en blomkvist ligger på en uppslagen bok med rubriken Vigselgudstjänst.
Foto: Kristin Lidell

Vigsel

Vigselpastoral  

”Äktenskapet syftar till att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan två makar samt vara en plats där barn kan tas emot och fostras. Den kärlek som förverkligas i äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek.” (ur kyrkoordningen 23 kap.)    

Inriktning  
I vigselgudstjänsten får vigselparet välsignelse och en möjlighet att offentligt visa sin avsikt att leva sina liv tillsammans. Vigselakten ska få bli en högtid värd att minnas och kan genomföras i enkelhet.
Minst en av makarna ska vara kyrkotillhörig.    

Verksamhetsmål  
På församlingens hemsida finns kontaktuppgifter samt ytterligare information om vigsel. Vigseldatum bokas via församlingsexpeditionen, som också skickar bokningsbekräftelse och blanketter till vigselprästen och kyrkomusikern. Brudparet informeras vid bokningstillfället om att giltigt intyg om hindersprövning ska lämnas till präst eller expedition i god tid före vigseln.  

Vigselförrättaren tar kontakt med brudparet i god tid och har ett vigselsamtal, där parets och kyrkans tankar kring äktenskapet lyfts fram. Samtalet kan också innehålla övning och erbjudande om kontakt med musiker. Möjligheten för fler att medverka i gudstjänsten framhålls.  

Valet av musik gör paret i samråd med präst och kyrkomusiker. Repertoarförslag på vigselmusik finns tillgänglig på församlingens hemsida. Brudpar tillhandahåller noter utöver de vanliga. Förinspelad musik kan förekomma, men paret informeras om möjligheten att våra musiker framför den önskade musiken.  

Vigselparet ansvarar för handlingarna Hindersprövning och Intyg om vigsel, som utfärdas av Skatteverket. Vigselprästen ansvarar för att kontrollera att handlingarna är giltiga. Så snart som möjligt efter vigseln sänder prästen in Intyg om vigsel till Skatteverket.  

Vigsel förrättas i pastoratets samtliga kyrkor. Vid särskilda önskemål förrättas vigsel på annan plats.  

I Munkedals pastorat finns möjlighet till samtal, enskilt eller i grupp, kring frågor som har med vigsel och samlevnad att göra.  

Församlingen erbjuder förbön och välsignelse för borgerligt vigda.
Församlingen erbjuder också förnyelse av vigsellöften.