Foto: Pixabay

UngLedare

För dig som är konfirmerad och vill fortsätta träffas samtidigt som du vill vara med och leda nya konfirmander.

När du är konfirmerad kan du fortsätta som Ung Ledare i konfirmandarbetet.

Det innebär att du ännu ett år är med på konfirmandträffarna, men nu som ledare, och då får vara med i övningarna och arbetspassen för att inspirera och vara en god förebild. Som UngLedare är du ovärderlig på alla sätt och vis!

Unga Ledare har egna träffar där fokus ligger på den egna utvecklingen som ledare. Det är även under dessa träffar som vi pratar om, och planerar, konfirmandlägren tillsammans.

Som UngLedare är du med på konfirmandläger för den grupp du är ledare för.

När nian är slut och de Unga Ledarna i Munkedals kommun behöver pendla till andra kommunen för att gå på gymnasiet så kan de, om de vill finnas kvar i konfirmandverksamheten fortsätta som ConfaCoacher!

Kontakt

    ConfaCoacher

    För dig som är ung ledare i konfirmandgrupperna och går i gymnasiet - eller är äldre än så!