Foto: Gustaf Hellsing

Stöd i sorgen

När livet förändras kan det vara hjälpsamt att få tala med någon om sorg och saknad och om hur livet kan gå vidare. Ibland räcker det inte att få tala med en vän eller släkting eller så finns inte den möjligheten. Då finns kyrkans präster och diakoner att vända sig till. Munkedals pastorat ordnar också mötesplatser där dem av oss som mist en nära anhörig kan få träffas för att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Enskilda samtal

I Munkedals pastorat kan du boka tid för enskilt samtal med en diakon eller med en präst. Kanske räcker det med ett samtal eller så träffas ni regelbundet för flera samtal under en längre eller kortare tid. Vad som blir bäst bestämmer ni tillsammans. Samtalen är kostnadsfria och inga journaler förs. Du bestämmer själv vad du vill prata om och både präster och diakoner har tystnadsplikt. En präst har vid ett enskilt samtal absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag i den tystnadsplikten, inte ens om du som samtalat med prästen vill att uppgifterna ska föras vidare kan prästen göra det. En präst får inte heller kallas att vittna i rättegång om sådant som framkommit i ett enskilt samtal. En diakon har också tystnadsplikt men kan till skillnad från en präst hjälpa dig om du vill att dina uppgifter ska föras vidare. En diakon har också, på samma sätt som tex sjukvårdspersonal, ansvar att bryta tystnadsplikten om det framkommer uppgifter som det enligt lag är anmälningsplikt på – t.ex. om ett barn far illa. Oavsett vem du väljer att samtala med får du en trygg och erfaren samtalspartner som kan vara ett gott stöd under en svår tid.