Sopplunch

Välkommen att vara med på våra soppluncher

I vårt pastorat serverar vi sopplunch de flesta tisdagar i olika församlingslokaler.

Vi träffas mellan 12:00-14:00.

Kostnad 50 kr
Meddela specialkost till vårt kansli:  0524-132 30

För datum och plats se vår kalender.

För mer information kontakta: