Foto: Jarmoluk, Pixabay

Miniorer och juniorer

Grupper för barn i åldrarna 6 till 12 år

Miniorer

En grupp för barn i årskurs 0-3 (kan variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). I miniorerna är bibelns berättelser och barnen själva i centrum. 

Se inbjudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

Vår Miniorgrupp är nu full, så kommande anmälningar hamnar i kö.

Juniorer

En grupp för barn i årskurs 4–6 (kan även här variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). Även här har bibelns berättelser och barnen den centrala platsen. I juniorerna blir det fler samtal kring vardagens händelser och barnen väg mot tonåren. Till Juniorerna tar vi upp anmälan. Ring eller e-posta så berättar vi mer.

Se injudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

Anmälan Miniorer och Juniorer i Hedekas HT 2023

Anmälan

Informationsblad för miniorer och juniorer i Hedekas

Min/jun Hedekas HT 23

Datum i Hedekas

Miniorer i Hedekas, kl. 13-14:30, följade måndagar: 29/1, 12/2, 26/2, 11/3, 8/4, 22/4, 6/5.

Juniorer i Hedekas, kl. 14-15:30, följande måndagar: 22/1, 5/2, 4/3, 18/3, 15/4, 29/4, 13/5.

Maxantal barn i grupperna är 12.