Foto: Jarmoluk, Pixabay

Miniorer och juniorer

Grupper för barn i åldrarna 6 till 12 år

Miniorer

En grupp för barn i årskurs 0-3 (kan variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). I miniorerna är bibelns berättelser och barnen själva i centrum. 

Se inbjudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

Juniorer

En grupp för barn i årskurs 4–6 (kan även här variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). Även här har bibelns berättelser och barnen den centrala platsen. I juniorerna blir det fler samtal kring vardagens händelser och barnen väg mot tonåren. Till Juniorerna tar vi upp anmälan. Ring eller e-posta så berättar vi mer.

Se injudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

Min/jun Hedekas VT 23

Miniorer i Hedekas, kl. 13-14:30, följade torsdagar: 12/1, 26/1, 9/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4 & 4/5
Juniorer i Hedekas, kl. 13-14:30, följande torsdagar: 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 27/4 & 11/5

Maxantal barn i grupperna är 12. För vårteminen 2023 är grupperna fulla.

Miniorer i Munkedal och Dingle

Miniorer i Munkedal, kl. 13-14.30, följande måndagar: 23/1, 6/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4 & 15/5

Miniorer i Dingle, kl. 14-15.30. följande måndagar: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 24/4 & 8/5

Maxantal barn i grupperna är 12. Anmälan krävs och görs till Billy Herrman.