Foto: Jarmoluk, Pixabay

Miniorer och juniorer

Grupper för barn i åldrarna 6 till 12 år

 

Miniorer

En grupp för barn i årskurs 0-3 (kan variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). I miniorerna är bibelns berättelser och barnen själva i centrum. 

Se inbjudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

Juniorer

En grupp för barn i årskurs 4–6 (kan även här variera i de olika församlingarna på grund av skolscheman). Även här har bibelns berättelser och barnen den centrala platsen. I juniorerna blir det fler samtal kring vardagens händelser och barnen väg mot tonåren. Till Juniorerna tar vi upp anmälan. Ring eller e-posta så berättar vi mer.

Se injudan till de olika grupperna lite längre ner på sidan.

För mer information kontakta: