Kyrkogårdsförvaltningen

Har du frågor om begravning, gravskötsel och kyrkogård? Vi ansvarar för begravningsverksamheten i Munkedals Församling

Vi söker gravrättsinnehavare
Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare och de gravar som saknar gravrättsinnehavare har märkts ut med en skylt. Om du är anhörig eller har upplysningar om släktskap till de som är gravsatta, vänligen ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen, telefon 0524-136 73.


Säkerhetskontroll av gravstenar
Förvaltningen genomför varje år stabilitetskontroll av gravstenar enligt Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar (CGK). Om gravsten inte visar sig klara säkerhetskraven, kommer stenen att läggas ned eller stöttas. Gravrättsinnehavaren kontaktas och därefter ges sex månaders tid för att påbörja åtgärd.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen ansvar för.

Våra kyrkogårdar

Välkommen in för en liten visning av våra 8 fantastiska kyrkogårdar.

Gravar

Att välja grav till en anhörig kan vara svårt. Här finner du en enkel förklaring till de olika möjligheter som finns.

Gravskötsel

Att vårda minnet av sina anhöriga.

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet betalar en begravningsavgift.

Kontakt