Konserter

Konserter och övriga musikarrangemang

Vill du lyssna till levande musik i våra fina kyrkorum erbjuds ett stort antal tillfällen under terminerna med musikalisk mångfald i såväl stort som smått.

Musiken är en kulturbärare med många spännande uttryck. Det är också ett mångsidigt redskap till hjälp för många i olika situationer. Musiken är ett självklart redskap i bön och meditation och möter människor i alla åldrar. Kyrkans uppgift är bl.a. att vårda och levandegöra vårt musikaliska arv över århundranden.

West of Eden

en konsert med keltiska toner

Baker, Estes & Griffin i konsert

Musiker från Nashville tillsammans med vår egen kör