Enkät för intern kommunikation

Inför att vi i ett senare skede ska jobba med hur vi som pastorat kommunicerar vår verksamhet utåt behöver vi börja med hur kommunikationen ser ut i arbetslaget och mellan verksamheter. Det gör vi för att få ögonen på vad kommunikation är – och, specifikt, hur vi tänker att bra kommunikation fungerar.

Var snäll och svara på alla frågor. Om frågan går att svara på med bara ett ja eller ett nej, så utveckla gärna ditt svar ändå.

Dina åsikter är viktiga för allas vår framtida arbete!