Diakoni

Diakoni

Vi har för närvarande tre diakoner anställda i Munkedals pastorat Gunilla Knutsson, Eleonor Evenbratt och Hanz Blomdahl.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kampen för rättvisa.  Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Därför ber vi som kristna.

”Låt ditt rike komma”.

Verksamheter

Vuxen

Grupper, Caféer, soppluncher och mycket mer - för dig mitt i livet!

För mer information kontakta: