Begravningsombud

Begravningsombud

I begravningsombudets uppgifter ingår bland annat att ha aktuell kunskap och ge råd om begravningsfrågor för dem som inte tillhör Svenska kyrkan, samt att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler till begravningsceremoni. Ombudet granskar även om begravningsavgiften ligger på en rimlig nivå.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utser begravningsombud i regionen, länsstyrelsen har också tillsynsansvaret över dessa.

Begravningsombud i Munkedals församling

Bo Sandell
Tel. 0707-23 13 49
E-post: bossesandell@hotmail.com