Foto: Ikon

0 till12 år

Här är allt för dig som är 0-12 år. Välkommen!

Rytmik med små och stora

För små barn, 0 till 3 år

Kyrkis

För dig som är hemma med små barn

Barnens Lucia

För barn i åldrarna 6-9 år

Miniorer och juniorer

Grupper för barn i åldrarna 6 till 12 år

Barnkör

Går du i åk 1-3 och vill sjunga, tillsammans med andra?

Dopminnesdag

Du blir inbjuden året efter ditt dop

Bibelutdelning

Varje år, till alla församlingsbor som fyller 5 år

Kyrkopedagogiska Vandringar

ATT UPPLEVA KYRKAN MED ALLA SINNEN - ett erbjudande till kommunens skolor

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.