Vad händer under konfirmationstiden?

Våra ledare berättar:

Prästen Henrik:
Att vara konfirmand i Svenska kyrkan är en möjlighet att göra ett djupdyk i livet själv. I samtal, upplevelser och möten får du, jag och vi chansen att uppleva och reflektera över tro, Jesus, liv och mycket mer. Att vara konfirmand är inte nödvändigtvis att ha ett färdigt svar utan alla är välkomna att dela med sig av sina erfarenheter, utgångspunkter och tankar. Välkomna att dela med sig av sitt och ta emot andras. Konfirmandtiden är något som görs i gemenskap. Präst och ledare kommer inte att överlämna ett färdigt paket utan konfirmandtiden görs i mötet mellan ledare, konfirmand och präst.

Learning by doing är en nyckel, livet måste göras för att begripas. Relation måste skötas för att växa. Tro måste övas för att mogna och redan i viljan till tro finns tro.

Med hjälp av film, musik, samtal, lekar, pyssel, bibel mm är konfirmandtiden ett erbjudande om fördjupning mitt i högstadiet, i en tid av förändring och utveckling. En möjlighet att stanna upp inför livets stora frågor. En möjlighet att provtänka!

Med vishet byggs huset, insikt ger det stadga, genom kunskap fylls rummen med vackra och dyrbara ting. Ordspråksboken 24:3-4

Församlingspedagogen Nina:
Konfirmation betyder att man bekräftar sitt dop. Om du inte är döpt, kan du inte börja i en konfirmationsgrupp då? Jo visst kan du det! Då planerar vi tillsammans med dig, och dina vårdnadshavare, när och hur ditt dop ska gå till. Dopet kan ske antingen i en gudstjänst med de andra konfirmanderna eller med släkt, vänner och familj. För att få konfirmeras måste du vara döpt så då blir konfirmationstiden istället en period där du får möjlighet att lära dig om Gud, bibeln, dig själv och en massa annat samt aktivt välja att bli döpt och konfirmerad.

Har du hört uttrycken ”den gyllene regeln”, ”det dubbla kärleksbudet” eller ”treenighet”? Vad de betyder och innebär för oss som kristna idag är något du som konfirmand kommer få möjlighet att utforska.