Konfirmander och ungdom

I vår församling har vi följande aktiviteter för dig i årskurs 7 och uppåt:

Konfirmation
För dig som är född 2008 eller tidigare. Mer info kommer när du anmält dig. 

Anmäl dig här
Så snart som möjligt!

Se inbjudan här

Läs mer om konfirmationsläsning

Våra ledare berättar

Ungdomsgrupp
För dig som har konfirmerats. Efter att du har konfirmerats bjuds du in till vår Ungdomsgrupp. Här fortsätter vi prata tro och liv m.m. utifrån gruppdeltagarnas önskemål. Anmälan krävs!

Visste du att det finns en organisation för dig som är ung och kristen?
Svenska kyrkans unga
https://svenskakyrkansunga.se/

Behöver du prata med någon vuxen?
Då kan du kontakta präst Henrik Koverberg eller församlingspedagog Nina Jansson.
Här finns kontaktuppgifterna

Det finns andra organisationer och hemsidor du kan vända dig till:
Unga Lukas
https://ungalukas.se/

BRIS
https://www.bris.se/