Pilgrimsvandringar våren 2024

Sankta Thoras pilgrimsled är en ca 10 mil lång vandringsled som går på mindre vägar genom de natursköna församlingarna på Bjäre. Under våren genomför vi vandringar på olika sträckor den 11 maj och 25 maj.

Pilgrimsvandringar för fred, frid och försoning

”Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.”
Utdrag ut FN:s globala utvecklngsmål

Under våren genomför vi vandringar på leden som startar kl 10.00 från kyrka/församlingshem, är ca 3 timmar och avslutas vid kyrkan eller församlingshemmet om inte annat anges. Biltransport tillbaka till startplatsen ordnas av föreningen. 

11 maj                  Från Båstad till Grevie
25 maj                  Thoravandring  Torekov

Vissa delar av Sankta Thoras pilgrimsled sammanfaller med Skåneleden och den startar i Ausås och går förbi Starby, Össjö, Munka Ljungby, Tåstarp, Rebbelberga, Barkåkra, Grevie, Båstad, Hov och Torekovs kyrkor. Målet är Dagmars kapell på Hallands Väderö. Vandringsleden är inte markerad men finns beskriven i ett häfte som finns i alla kyrkor, på Turistbyråerna eller kan fås efter kontakt med Linn Björklund.

Vid vissa tillfällen ordnas det vandringar på delar av sträckan. 

För mer information om vandringarna och leden:
kontakta Linn Björklund
linn.bjorklund@svenskakyrkan.se
telefon: 0706-83 26 40

Läs mer här om andra pilgrimsleder i Skåne och Blekinge.