”Från Dufvemåla via tango till Disney”

Nyhet Publicerad

Musikgudstjänst i Tåssjö kyrka på Annandag pingst den 20 maj kl. 18.30 med Mikael Brorsson, accordion och Alexandra Brorsson, fiol och sång.