Musik och körer

Församlingen har ett rikt musikliv med körer för både barn och vuxna. Körerna medverkar vid olika gudstjänster och ger både egna konserter och samarbetar med andra artister och musiker i våra kyrkor.

Barnkörer
Vi tränar våra röster, lär oss nya sånger, sjunger i gudstjänst och konsert ca 3 gånger per termin.
Frågor och anmälan till körledare Iréne Jönsson, tel 070-310 91 15

Singo
Barnkör för förskoleklass till årskurs 2 som övar på torsdagar. Kl. 14.00 promenerar vi gemensamt från fritids på Toftaskolan till Munka Ljungby församlingshem där vi fikar lite och sjunger sedan kl. 15.00-15.40. Föräldrarna hämtar där.

Sing-Out
Kör för barn i årskurs 3-5 som övar i Munka Ljungby församlingshemtorsdagar kl. 15.45-16.30. Barnen tar sig själva dit.

Vuxenkörer

Kören Nikita
Vi är ett glatt gäng med tjejer och killar i blandade åldrar som övar i Munka Ljungby församlingshem på onsdagar kl. 19.00-21.06 (inklusive fruktpaus som vi skiftas om att fixa) och medverkar i kyrkans gudstjänster några gånger per termin. Julkonsert och en vårkonsert brukar det också bli.

Repertoaren är väldigt blandad med allt från psalmer och irländska toner till Py Bäckman, Ted Gärdestad, Kalle Moreus och klassiska verk av exempelvis Mendelsohn och Vivaldi. 
Körledare
Iréne Jönsson
irene.jonsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 01
sms 070-310 91 15

Össjökören
Vuxenkör (från 15 år och uppåt) som sjunger en blandad repertoar med glädje som en viktig ingrediens. Damer, herrar, tjejer och killar - kom och prova på!
Vi övar på tisdagar kl. 19-21 i Össjö församlingshem
Körledare:
Eva Johansson
tel 0431-40 23 05
sms 070-644 63 19
eva.h.johansson@svenskakyrkan.se

Viskören
Kör för dig som är dagledig. Vi medverkar några torsdagar i månaden enligt schema vid andakter på äldreboendena i byn.
Vi sjunger enkla och välkända sånger och visor. Alla är välkomna och ingen sångvana krävs.
För mer information kontakta kyrkomusiker
Eva Johansson
0431-40 23 05
eva.h.johansson@svenskakyrkan.se