Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Munka Ljungby församling Besöksadress: Rönnebergsgatan 5, 26633 Munka Ljungby Postadress: Box 75, 26621 Munka Ljungby Telefon:+46(431)402300 E-post till Munka Ljungby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster

Med reservation för eventuella ändringar. Se även annonser i tidningen Hallå som utkommer på onsdagar!

20 oktober, 18:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Mässa med små och stora, präst Lena Skeppstedt

27 oktober, 19:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst, präst Staffan Ohlsson

30 oktober, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet, präst Lena Skeppstedt

2 november, Alla helgons dag
16.00 Munka Ljungby kyrka
Minnesgudstjänst med ljuständning, kören Nikita medverkar, präst Lena Skeppstedt 

3 november, Söndag efter Alla helgons dag
16.00 Tåssjö kyrka
Minnesgudstjänst med ljuständning, sång Iréne Jönsson, präst Lena Skeppstedt
18.00 Össjö kyrka
Minnesgudstjänst med ljuständning, sång Iréne Jönsson, präst Lena Skeppstedt

9 november, lördag
16.00 Össjö kyrka
”Blåsarklanger i höstkväll”
Christer Ekstedt, trumpet och Ella Christensson, saxofon

10 november, 21:a söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Gudstjänst med dop. Staffan Ohlsson avtackas som kyrkoherde, mingel i kyrkan efteråt
14.00 Lönnhässle bygdegård
Höstgudstjänst, präst Lena Skeppstedt

17 november, Söndagen före Domssöndagen
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst, präst Lena Skeppstedt 

24 november, Domssöndagen
10.00 Össjö kyrka
Mässa, präst Bo Håkansson

27 november, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet, präst Lena Skeppstedt

1december, 1:a Advent
10.00 Munka Ljungby kyrka
Adventsgudstjänst, Magnus Nilsson, trumpet, medverkar, präst Lena Skeppstedt
18.00 Tåssjö kyrka
Adventsgudstjänst, kören Nikita medverkar, präst Lena Skeppstedt