Barn och föräldrar

I Munka Ljungby församling har vi grupper för barn 0-16 år som träffas varje vecka och vi håller till i församlingshemmen i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö.

Med anledning av coronaviruset:
På grund av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten är Öppen verksamhet och alla barngrupper inställda tills vidare!

Våra grupper:

Babyrytmik (pausat för närvarande) för barn 0-2 år på måndagar i samband med öppen verksamhet i Munka Ljungby. Den vuxne vaggar, går och sjunger tillsammans med sitt barn för att ha kul, lära sig nya sånger och ramsor och bidra till barnets motoriska och sociala utveckling.
Ledare: Jenny Huléen Andersson. Ingen anmälan krävs.

Öppen verksamhet kl. 9 - 11.00 är öppen för vuxna med barn 0-5 år som vill umgås, pyssla och utbyta erfarenheter. Vi bjuder på kaffe, saft och frukt.  
Måndagar i Munka Ljungby, tisdagar i Tåssjö och onsdagar i Össjö.
Ingen anmälan behövs!
Vi får även besök av bokbussen i Össjö och Tåssjö en gång i månaden i samband med Öppen verksamhet

I samband med öppen verksamhet har vi Kyrkis för 4-5-åringar där barnen går ifrån föräldrarna en stund (ca kl. 9.30-10.15) tillsammans med en ledare. Vi sjunger och leker, håller på med bild, form, musik och rytmik. Vi ger oss ut i Guds skapelse för att se hur den fungerar, ber tillsammans och firar "Gudstjänst med små och stora" några gånger varje termin.
Anmälan krävs till Kyrkis och man kan välja att gå en eller flera gånger i veckan.

Minix är en grupp för barn i förskoleklass och ettan som träffas i Munka Ljungby på måndagar kl. 13.45 - 15.45 (ledarna hämtar och lämnar barnen på Toftaskolan). Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen i Minix sjunger på familjegudstjänster och mässor i kyrkan några gånger per termin.

Mixen heter verksamheten för barn i tvåan och trean som träffas direkt efter skolans slut i Munka Ljungby på torsdagar kl. 13.45 - 15.45 (ledarna hämtar och lämnar barnen på Toftaskolan). Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen i Mixen sjunger på familjegudstjänster och mässor några gånger per termin.

Maxen träffas på tisdagar kl. 13.50 - 15.50 i Munka Ljungby och vänder sig till barn i årskurs 4-6. Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen från Maxen får hjälpa till några gånger per termin vid våra familjegudstjänster i kyrkan t ex genom att dela ut psalmböcker och samla in kollekt.

Onsdax är gruppen för skolbarn 6 till 12 år som träffas i Össjö på onsdagar mellan 13.00 - 15.00 (ledarna hämtar och lämnar barnen på Össjö skola). Där leker vi, pysslar, sjunger och har andakt. Onsdaxbarnen medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan några gånger per termin, uppträder på den årliga vårfesten och går lucia i Össjö kyrka.

Inställt tills vidare!
Ungdomscafé
onsdagar kl. 15.00 - 17.30 i Munka Ljungby församlingshem, ingång från baksidan (ej lov och helgdagar). Alla från årskurs 7 och uppåt är välkomna och ingen anmälan krävs.

 

Vill ni veta mera om våra barngrupper ta kontakt med våra ledare:

Nina Jansson, församlingspedagog
0431-40 23 26 eller 072-716 18 26
Skicka mail:
nina.jansson@svenskakyrkan.se

Jenny Huléen Andersson, pedagog, babysångskonsulent och barnledare
0431-40 23 14 eller 072-210 38 30
Skicka mail:
jenny.h.andersson@svenskakyrkan.se

Anna-Lisa Osberg, barnledare
0431-40 23 27 eller 073-047 61 21
Skicka mail:
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se

Malin Green, barnledare
0431-40 23 13 eller 070-213 01 55
Skicka mail:
malin.green@svenskakyrkan.se

 

Barnlokaler:
Munka Ljungby, 0431-43 00 76
Tåssjö, 0431-44 12 05
Össjö, 0431-43 30 98