Barn och föräldrar

I Munka Ljungby församling har vi grupper för barn 0-12 år som träffas varje vecka och vi håller till i församlingshemmen i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö. Det kostar inget och vi bjuder på fika.

Våra grupper:

OBS! Dagar och tider kan ändras inför höstterminen beroende på skolornas scheman. Håll utkik efter mer info!

Babyrytmik för barn 0-2 år på måndagar i samband med öppen verksamhet i Munka Ljungby. Den vuxne vaggar, går och sjunger tillsammans med sitt barn för att ha kul, lära sig nya sånger och ramsor och bidra till barnets motoriska och sociala utveckling.
Ledare: Jenny Huléen Andersson. Ingen anmälan krävs.

Öppen verksamhet kl. 10.00 - 11.30 är öppen för vuxna med barn 0-5 år som vill umgås, pyssla och utbyta erfarenheter. Vi serverar fika, gratis för barn och till självkostnadspris för vuxna.
Måndagar i Munka Ljungby, tisdagar i Tåssjö och onsdagar i Össjö.
Ingen anmälan behövs!
Vi får även besök av bokbussen i Össjö och Tåssjö en gång i månaden i samband med Öppen verksamhet

Kyrkis för 4-5-åringar Vi sjunger och leker, håller på med bild, form, musik och rytmik samt fikar. Vi ger oss ut i Guds skapelse för att se hur den fungerar, ber tillsammans och firar "Gudstjänst med små och stora" några gånger varje termin. Kyrkis har vi i Munka Ljungby på torsdagar kl. 13.00 - 15.00 där barnet går själv. I Tåssjö och Össjö har vi Kyrkis i samband med öppen verksamhet och där går barnen ifrån föräldrarna en stund tillsammans med en ledare. Någon vuxen behöver vara med barnet före och efter Kyrkisstunden.
Anmälan behövs till Kyrkis och man kan välja att gå en eller flera gånger i veckan.

Minix är en grupp för barn i förskoleklass och ettan som träffas i Munka Ljungby på måndagar kl. 13.45 - 16.15 (ledarna hämtar och lämnar barnen på Toftaskolan). Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen i Minix sjunger på familjegudstjänster och mässor i kyrkan några gånger per termin.

Mixen heter verksamheten för barn i tvåan och trean som träffas direkt efter skolans slut i Munka Ljungby på måndagar kl. 13.45 - 16.15 (ledarna hämtar och lämnar barnen på Toftaskolan). Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen i Mixen sjunger på familjegudstjänster och mässor några gånger per termin.

Gräddbullen -en gó grupp är gruppen för skolbarn 6 till 12 år som träffas i Össjö på tisdagar. Årskurs F – 3 hämtas kl. 13.50 på Össjö skola av ledarna och följs tillbaka kl. 16.20. Barnen i årskurs 4 – 6 kommer själva kl. 15.15 och slutar kl. 17.00 så barnen får dels en stund var för sig i mindre grupper och dels en stund tillsammans. Där leker vi, pysslar, sjunger och har andakt. Onsdaxbarnen medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan några gånger per termin, uppträder på den årliga vårfesten och går lucia i Össjö kyrka.

Maxen träffas på onsdagar kl. 15.15 - 17.15 i Munka Ljungby och vänder sig till barn i årskurs 4-6. Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen från Maxen får hjälpa till några gånger per termin vid våra familjegudstjänster i kyrkan t ex genom att dela ut psalmböcker och samla in kollekt.

Vill ni veta mera om våra barngrupper ta kontakt med våra ledare:

Nina Jansson, församlingspedagog
0431-40 23 26 eller 072-716 18 26
Skicka mail:
nina.jansson@svenskakyrkan.se

Jenny Huléen Andersson, pedagog, babysångskonsulent och barnledare
0431-40 23 14 eller 072-210 38 30
Skicka mail:
jenny.h.andersson@svenskakyrkan.se

Malin Green, barnledare
0431-40 23 13 eller 070-213 01 55
Skicka mail:
malin.green@svenskakyrkan.se

Barnlokaler:
Rönnebergsgatan 5, 266 33 Munka Ljungby
Tåssjö kyrkväg 45, 266 95  Munka Ljungby
Össjö byaväg 157, 266 91  Össjö