Hitta till oss!

Vi har kyrkor och församlingshem i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö samt pastorsexpedition i Munka Ljungby

Adresser till våra lokaler:

Pastorsexpedition
Post- och besöksadress:
Rönnebergsgatan 5, 266 33  Munka Ljungby
Telefonväxel: 0431-40 23 00
E-post: munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi svarar säkrast i telefon och tar emot besök på helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12. För brådskande ärenden hänvisas till kyrkoherde Liv Ekstrand, tel 0431-40 23 04

För fler kontaktuppgifter klicka här

Munka Ljungby kyrka
Ljungsgårdsleden 1
266 33  Munka Ljungby

Munka Ljungby församlingshem
Ahlefeldtsg 1
266 32  Munka Ljungby

Tåssjö kyrka
Rössjöholms allé 6
266 95  Munka Ljungby

Tåssjö församlingshem
Tåssjö Kyrkväg 45
266 95  Munka Ljungby

Össjö kyrka
Drakabergav 4
266 91  Össjö

Össjö församlingshem
Össjö Byaväg 157
266 91  Össjö