Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sandhems kyrkokör

En kör för alla sångglada och musikintresserade.

Sandhems kyrkokör är öppen för alla som är intresserade av musik och tycker om att sjunga. Du är välkommen att vara med även om du inte kan noter! Kören har en blandad repertoar och sjunger då och då på gudstjänsterna i kyrkan. Ibland åker man också på speciella kördagar och sjunger tillsammans med andra körer i Skara stift.
Körövningar
Kyrkokören övar varje onsdag kl. 19.15-20:45 i Sandhems församlingshem.
Kontakt:
Körledare Elisabeth Sjödin 0722-368 098 eller e-post: elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se