Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mullsjö-Sandhems församling Besöks- och postadress: Kyrkvägen 9, 56531 Mullsjö Telefon: +46(392)12200 E-post till Mullsjö-Sandhems församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pakistan - Religionsdialog

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Det betyder att vi har utbyte av och ansvar för varandra. När intoleransen mot troende ökar, ser vi dialog och relation mellan olika religiösa grupper som en överlevnadsfaktor. Svenska kyrkans grundhållning är att det är omöjligt att vara kristen utan att slå vakt om allas lika värde, oavsett religion.

I projektet ingår:

grundläggande teologisk utbildning för 45 män och kvinnor under en treårsperiod, Kursen ges kvällstid en gång i veckan.
subvention av kvinnliga studenters kursavgift eftersom färre av dem har möjlighet att få sina studier bekostade av familjen.
kurser om muslimsk tro och hur kristna och muslimer kan samverka för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter i Pakistan  · 
möjlighet för studenter att möta och förstå studenter från olika kyrkor       
stöd till studenter så att de kan få stärkt självförtroende och bli stärkta i sitt liv som kristna.

Ge din gåva till det här projektet: märk inbetalningen p215.

Plusgiro- och bankgironummer
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-12 23
Swish: 900 12 23

Här kan du läsa mer.