Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkokören Nuevo

Varmt välkommen att sjunga med i kyrkokören Nuevo!

Att sjunga i kör är det mest tillgängliga och demokratiska sättet att uttrycka sig på och berika sitt jag. Det visste man redan 1910 då Nykyrka kyrkokör bildades. Kören är fortfarande aktiv men nu ender nytt namn, Nuevo, och har idag en blandad repertoar.

Körövningar
Nuevo övar varje tisdag kl 18.00-19.30 med start efter jul- och nyårshelgerna den 15 januari i Kyrkans Hus. Välkommen! 

Kontakt
För mer information, kontakta körledare
Elisabeth Sjödin på tel 0722-368 098 eller e-post: elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se