Kvalitet i förskolan

Vi arbetar ständigt och på många olika sätt för att hålla en hög och god kvalitet i vår förskola.

Grunden för all vår verksamhet finner vi i

Läroplan för förskolaLpfö 18

I vårt kvalitetsarbete använder vi oss av BRUK som är ett självskattningsverktyg utformat av skolverket.

Kompistema Foto: Johanna Bard

Vi tycker att det är viktigt med föräldrainflytande och därför träffas föräldrarepresentanter tillsammans med personal och representant från huvudmannen regelbundet för informationsutbyte.

Minnesanteckningar samråd

En del av kvaltitetsarbetet är att ta del av kritik och få förslag till förbättringar. Det görs enklast dagligen till den personal som man som förälder/vårdnadshavare möter vid lämning och hämtning. Vissa tycker att det är obehagligt att framföra kritik personligen och därför har vi tagit fram en klagomålsrutin som ni kan hämta hem nedan:

Klagomålsrutin

Vi tycker att det är viktigt att alla barn på vår förskola behandlas lika och får de förutsättningar som de behöver för att kunna "göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig som en tillgång i gruppen". För att förhindra att någon särbehandlas har vi upprättat en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan