Kalendarium

Kyrkofullmäktiges sammanträden är öppna för alla, medan endast kyrkorådets ledamöter har tillträde till kyrkorådets sammanträden.

Kyrkorådssammanträden hösten 2017:
tisdagen den 15 augusti kl 18.30 i Kyrkans Hus
måndagen den 11 september kl 18.30 i Kyrkans Hus
tisdagen den 10 oktober kl 18.30 i Sandhems församlingshem
måndagen den 13 november kl 18.30 i Kyrkans Hus
tisdagen den 12 december kl 18.30 i Kyrkans Hus

Kyrkofullmäktigesammanträden 2017:
tisdagen den 23 maj kl 19 i Kyrkans Hus
onsdagen den 18 oktober kl 19 i Kyrkans Hus