Foto: Gustaf Hellsing/ ICON

Ekumenisk bön på nationaldagen

Mullsjö missionskyrka 6/6 kl 19-21

  • 19:00 Nattvardsgudstjänst, Håkan J och Gunnel N
  • 19:30 Bön vid olika bönestationer i kyrkan
  • 20:00 Enkelt kyrkfika
  • 20:30 Lovsångsstund