Foto: Malin Strehlin

Vuxenkörer i Charlottenborgskyrkan