Foto: Alex Giacomini /Ikon

Vinnerstads kyrkliga syförening-PAUSAD p.g.a. Covid -19

Vinnerstads kyrkliga syförening träffas andra tisdagen i månaden kl 14.00 i deltagarnas hem.

Helena  Borgenback

Helena Borgenback

Motala församling

Diakon

Mer om Helena Borgenback

Charlottenborgskyrkan