30 mars 2019, Östhammar, Sverige: Dopljuset tänds, vid dop i Films kyrka, Dannemorabygdens församling.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Vinnerstad kyrka dopfotografier