Jenny Lindhe Johannesson
Foto: Malin Strehlin

Vi välkomnar nu 100 besökare till Motala kyrka!

Med anledning av att riktlinjerna angående restriktioner av verksamheten på grund av Covid 19 har ändrats har vi nu den stora glädjen att från och med juni ta emot upp till 100 besökare igen i våra inomhusgudstjänster. Vi kommer succesivt även att återuppta annan verksamhet. Har du frågor, kontakta gärna Linda eller Marie-Louise på pastorsexpeditionen, eller se mer här på hemsidan.