Foto: Malin Strehlin

Vi välkomnar nu 50 besökare!

Med anledning av att riktlinjerna angående restriktioner av verksamheten på grund av Covid 19 har ändrats har vi nu den stora glädjen att från och med juni ta emot upp till 50 besökare igen i våra inomhusgudstjänster. Vi kommer succesivt även att återuppta annan verksamhet. Har du frågor, kontakta gärna Linda eller Marie-Louise på pastorsexpeditionen, eller se mer här på hemsidan.

Linda Morina

Linda Morina

Motala församling

Kanslist

Marie-Louise Levin

Marie-Louise Levin

Motala församling

Kyrkobokföring och expedition