Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vandringsmässa

Söndag 10 april 2022 10:00 i Råssnäskyrkan, Motala församling


Präst: Mattias Ellehammer
Påskvandring med mässa
Mattias Ellehammer m.fl.
Anneli Peterson
Kyrkfika