Två händer håller i ett jordklot. En gröda växer upp från klotet.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Temamässa Råssnäskyrkan

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet • 24 oktober 10:00 i Råssnäskyrkan.

Präst: Mattias Ellehammer
Kyrkomusiker: Anneli Peterson
Ge jorden en chans!
Temamässa med sång
MiniänglaKören
Mattias Ellehammer
Kyrkfika och korv m bröd
Försäljning -behållningen går till
act-svenska kyrkan
Agera nu för Klimaträttvisa
Kyrkfika och korv m bröd.
Välkommen!