Foto: Alex Giacomini /Ikon

Stick- och virkcafé i Lillkyrkans trädgård

Medtag eget fika. Ingen anmälan!

Tisdagar 

Vecka 32-35

Kl. 17.00-19.00