En militärpräst håller en nattvardskalk.
Foto: Ola Johansson

Skärtorsdagsmässa Motala kyrka

Motala kyrka 6 april 19.00

Präst: Lars-Eric Norrsäter
Sång av Kyrkokören