En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard

Lillkyrkan 6 april 18.00 Lillkyrkan