En kvinnlig körledare dirigerar sin kyrkokör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sång och musik i Motala kyrka

En bebis ligger på rygg på golvet och tittar upp mor sin mamma.

Baby-/Småbarnssång

Församlingshemmet

Musiklekis

Församlingshemmet

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

Församlingshemmet

En barnkör sjunger i ett klassrum.

Diskantkören

Församlingshemmet

Kyrkomusiken

Musik är en del av livet. Kyrkomusiken är ett uttryck för en synlig tillvaro och på samma gång en föraning av den osynliga himmelska världen.