En kvinnlig körledare dirigerar sin kyrkokör.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Sång och musik i Motala kyrka

En bebis ligger på rygg på golvet och tittar upp mor sin mamma.

Babysång i Församlingshemmet

De riktigt små barnen får komma med mamma eller pappa till Baby-/Småbarnssång och tillsammans sjunger vi, läser rim och ramsor och avslutar med en fikastund.

En flickkör övar.

Musiklekis

(5år) Vi sjunger och leker till musik.

Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.

Barnkören

(åk F-2)

En flickkör övar.

Diskantkören

(åk 3-6)

En kvinna spelar kyrkorgel. En man spelar saxofon i bakgrunden.

Kyrkomusiken

Musik är en del av livet. Kyrkomusiken är ett uttryck för en synlig tillvaro och på samma gång en föraning av den osynliga himmelska världen.