Sång och musik

Musik är en del av livet. Kyrkomusiken är ett uttryck för en synlig tillvaro och på samma gång en föraning av den osynliga himmelska världen.