En psalmbok med psalm 21, Måne och sol, uppslagen.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Psalmgudstjänst Lillkyrkan

Söndag 27 februari 2022 18:00 i Lillkyrkan, Motala församling

Präst: Jenny Lindhe Johannesson
Kyrkomusiker: Gunnel Langemyr