En flickkör övar.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör Popcorn

(åk 2-åk 3)

popcorn

Måndagar kl. 14.30-15.15

Vi välkomnar alla barn i åk 2-åk3 att sjunga roliga sånger och leker tillsammans.