Foto: Anna Jonasson /Ikon

Öppet hus på Griftegården

5 november 10.00-18.00 Minnesandakt i Heliga korsets kapell kl.14.00 och kl. 16.00


Alla helgons dag den 5 november 2002, öppet hus på griftegården 10.00 - 18.00

Personal finns på plats i ekonomibyggnaden, Heliga korsets kapell samt Minneslunden. Maskinvisning och kaffeservering vid ekonomibyggnadens innergård.

Minnesandakt i Heliga korsets kapell. 

Kl. 14.00  Jenny Lindhe Johannesson, musiker  Åke Olsson

kl. 16.00  Mattias Ellehammer, musiker Åke Olsson