Psalmböcker i kyrkbänken.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Begränsat antal sittplatser i våra kyrkor.

Från den 23 december 2021 erbjuder vi ett begränsat antal sittplatser i våra kyrkor. Detta för att minska smittspridningen av Covid-19.