Några barn står bredvid varandra och sjunger framme i kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen

Barnkör Nonstop

( åk4-)

barn 9 år och uppåt

Måndagar kl.15.30 - 16.15 för barn från åk 4.

Vi sjunger, lär oss lite instrument och dramatiserar.