Tre barn sitter och ritar tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musslor (åk1-3)

Barnverksamhet i Charlottenborgskyrkan för barn i åk 1-3.