Musiklekis

Församlingshemmet

Musiklekis är för dig som är född 2018. Vi leker tillsammans med rösten, kroppen och olika rytminstrument. Med nya och gamla sånger lär vi känna musikens fantastiska värld.        

Musiklekis gynnar barnets språkliga, motoriska och sociala utveckling samt förbereder barnet på att sjunga i kör.

Tre flickor tittar busigt upp bakom en kyrkbänk.
Foto: Nadine Minner /Ikon

 

Församlingshemmet i centrum    

Anmälan och information: Malin Hellqvist