Två marschaller brinner vid en grav.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musikgudstjänst "Tröstens trädgård" Råssnäskyrkan

Söndag efter alla helgons dag el. alla själars dag. 7 november kl.18.00

 

Präst: Mattias Ellehammer
Kyrkomusiker: Anneli Peterson
"Tröstens trädgård"
texter o musik i Allhelgonatid
Kerstin Wettermark, Mattias Ellehammer
Råssnäskören
Anneli Peterson