Musikandakt "Fint hornbesök"

Motala blåsorkester tillsammans med hornisten Jasmin Gooma