Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mötesplatser i Församlingshemmet