Några äldre personer sitter vid ett bord och äter soppa och samtalar.
Foto: Johannes Frandsen

Mötesplatser i Församlingshemmet

Någon sitter och stickar med rött garn.

Sjömanskretsen

Att göra något för andra har varit och är fortfarande syföreningarnas uppgift och mål. Att man dessutom träffas och har trevligt en stund gör det ännu mera betydelsefullt. Du som vill komma med i en enkel gemenskap, med eller utan handarbetskunskap är välkommen till oss. Vi träffas i Församlingshemmet tisdagar 14.00-ca.15.30 läser, delar en enkel andakt och en kaffestund. Sjömanskretsen udda veckor.