En äldre kvinna läser en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Mötesplatser i Församlingshemmet