Foto: Joakim Carlström /Ikon

Mötesplatser i Charlottenborgskyrkan