En pump handsprit står framför en ask med stearinljus.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 pågår fram t.o.m. 9 februari 2022.

De verksamheter som fortfarande är i gång i Motala församling är gudstjänster, dop och begravningar, samt förskole-och fritidsverksamheten. All övrig verksamhet är pausad.

För att inte bidra till att den svåra situation som sjukvården står i förvärras och på grund av de nya restriktionerna från och med 12 januari har Motala församling valt att enbart fira gudstjänster med max 50 besökare, samt ha förskole-, fritids och begravningsverksamheten igång tills en förbättring av den rådande Corona-situationen går att se. Vi beklagar detta, men vi vill vara en aktiv del i att minska den nu alltmer eskalerande smittspridningstakten.

 

Lars-Eric Norrsäter, kyrkoherde